Ortoptyka

OrtoptykaOrtoptyka to dziedzina medyczna zajmująca się badaniem oraz leczeniem zaburzeń ustawienia i ruchów gałek ocznych, a także  usprawnianiem funkcji obuocznego widzenia.

ORTOPTYSTA

Zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145.

OPIS ZAWODU ORTOPTYSTY

Kod: 325906

Ortoptysta/ka  prowadzi działalność profilaktyczną narządu wzroku; bierze udział w badaniach i leczeniu zeza, niedowidzenia jednoocznego oraz zabiegach rehabilitacyjnych, prowadzonych w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych i szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
  • prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
  • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych;
  • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
  • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Bibliografia:

  1. Podsatwa programowa kształcenia w zawodzie Ortoptystka z dnia 7 lutego 2012r.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145.
  3. http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow