Godziny przyjęć specjalistów

Rejestracja telefoniczna: 12 307 2014

lek. med. Dawid Kulec

Okulista

Godziny przyjęć: (2 razy w miesiącu)

mgr inż. Agnieszka Gorzeń

Dyplomowana Optometrystka
NO 18709

                   
Godziny przyjęć: (2 razy w tygodniu)

mgr inż. Jarosław Gorzeń 

Dyplomowany Optometrysta
NO 15312

Godziny przyjęć:
Wtorek               10:00-18:00
Środa                  10:00-18:00
Piątek                  09:00-17:00
Sobota              (2 razy w miesiącu)

mgr Anna Łabuś

Dyplomowana Optometrystka i Ortoptystka
NO 18702

Godziny przyjęć:
Czwartek            10:00-19:00
Sobota              (2 razy w miesiącu)