Godziny przyjęć

Rejestracja telefoniczna: 12 307 2014

lek. med. Dawid Kulec

Okulista
Godziny przyjęć: (2 razy w miesiącu)

mgr inż. Agnieszka Gorzeń

Dyplomowana Optometrystka
NO 18709                   
Godziny przyjęć: (2 razy w tygodniu)

mgr inż. Jarosław Gorzeń

Dyplomowany Optometrysta
NO 15312
Godziny przyjęć:
Poniedziałek       9:00-17:00
Środa                10:00-18:00
Czwartek           14:00-19:00
Sobota              (1 raz w miesiącu)

mgr Anna Łabuś

Dyplomowana Optometrystka i Ortoptystka
NO 18702
Godziny przyjęć:
Wtorek              10:00-18:00
Czwartek           10:00-19:00
Sobota              (2 razy w miesiącu)

Marta Malisiewicz

Dyplomowana Ortoptystka
Godziny przyjęć: (2 razy w tygodniu)