Optometria

 • z zamiaru zbadania, czy występuje wada wzroku,
 • z zamiaru dopasowania odpowiednich szkieł okularowych
 • niezadowolenia z posiadanych okularów,
 • jeśli występuje zmęczenia oczu podczas pracy przy komputerze
 • nieostre widzenie w dalekiej lub bliskiej odległości
 • sprawdzenie ciśnienia oczu

 • Mój wzrok chyba się pogorszył…
 • Potrzebuję nowych okularów!
 • Potrzebuję soczewek kontaktowych!
 • Boli mnie oko, a może powieka…?

___________________________________________________________

Jego zadania zawodowe obejmują:

 • badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku
 • określenie charakteru i zakresu problemów wraz z nieprawidłowościami związanych ze wzrokiem;
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej, wad widzenia dwuocznego oraz planowanie/realizowanie programów leczenia;
 • udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowani, wpływu na styl życia;
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy ;