Terapia widzenia

Terapia widzenia to trening całego procesu widzenia. Optometrysta poprzez szereg ćwiczeń usprawnia ten proces. Terapia w zasadzie nie ćwiczy oczu, ale mózg pacjenta wskazując nowy sposób patrzenia. Podczas treningu wzrokowego uczymy się świadomie używać swoich oczu.

Optometrysta wykorzystuje terapię widzenia do usprawniania widzenia: niedowidzeniem jednego oka (leniwe oko), zez, brak stereopsji /widzenie trójwymiarowe/, itp. Pacjent prowadzony jest indywidualnie, większość ćwiczeń wykonując w domu. Wraz z terapią widzenia idzie w parze korekcja wady wzroku, która jest niezbędna podczas usprawniania procesów wzrokowych oraz zaklejanie jednego z oczu.

Objawy ukrytych problemów z widzeniem:

 • słaby rozwój ogólny;
 • słaba koordynacja ciała;
 • trudności w nauce;
 • trudności w nauce czytania;
 • dyskomfort podczas czytania;
 • brzydkie pismo;
 • brak uwagi;
 • bóle oczu, szyi, pleców;
 • bóle głowy;
 • swędzenie i tarcie oczu;
 • zaczerwienione oczy;
 • suchość oczu;
 • ogólne zmęczenie.

Stosując terapię widzenia poprawiamy:

 • świadome wykorzystanie obwodowego widzenia;
 • ruchy gałek ocznych;
 • koordynację oko – ręka;
 • szybkość postrzegania;
 • koncentrację;
 • śledzenie oczu;
 • ostrość widzenia.