Wada wzroku

  • 0
wada wzroku

Wada wzroku

Wada wzroku (łac. vitium visus) to niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki bez udziału akomodacji.

Co znaczy wada wzroku?

Prawidłowe ogniskowanie obrazu na siatkówce nosi nazwę emetropii. Każda wada, która doprowadza do nieprawidłowego ogniskowania obrazu nosi nazwę ametropii. W przypadku ogniskowania obrazu za siatkówką powstaje stan zwany nadwzrocznością /dalekowzroczność/. Zaś w przypadku powstawania ogniskowanego obrazu przed siatkówką dochodzi do krótkowzroczności.

Wraz z wiekiem, soczewka naszego oka twardnieje, wówczas dochodzi do wady nazywanej starczowzrocznością, polegającej na upośledzeniu ogniskowania obrazu w przypadku patrzenia na przedmioty blisko położone przed gałką oczną. Astygmatyzm jest wadą wynikająca z występowania nieprawidłowego ogniskowania obrazu wskutek zmian krzywizn rogówki.

W języku potocznym wadą wzroku określa się także szereg zaburzeń, takich jak: tritanopia, deuteranopia, protanopia, monochromatyzm, które w istocie są zaburzeniami widzenia barwnego, a nie wadą wzroku, gdyż ogniskowanie w tych wypadkach jest prawidłowe.


About Author

bitis

grafik, projektant, webmaster

Leave a Reply

Szukaj na stronie: